Nijdamstra Stichting

De familievereniging van de geslachten Nijdam, Nieuwdam, Wynia, Wijnja, Wienia, Vleer en andere nazaten van Willem Willems de Oude.

Publicaties

Door diverse leden / donateurs van de Nijdamstra Stichting zijn in de loop der jaren meerdere werken gepubliceerd. Deze zijn verkijgbaar via deze website, zie Winkel.

Hessel Bosma - De scheepsbouwmeesters Nijdam en hun familie.

Geschreven na intensief onderzoek in diverse archieven. Uitgegeven in 2009 in samenwerking met de Nijdamstra Stichting.

Naast enkele algemene historische Nijdam zaken, wordt de aandacht gevestigd op het Herberg-logement “de Pauw” in Sneek. Verschenen in 2009.

Kornelis Nijdam - Familie Nijdam / Oedsma op de pleats Klein Fenwierstra.


Geschreven op basis van intensief onderzoek en interviews met familieleden. Prive uitgegeven in 2014. Het is een historische beschrijving van de periode 1800 - 1950 van de boerderij In het Hofland onder Grouw.