Nijdamstra Stichting

De familievereniging van de geslachten Nijdam, Nieuwdam, Wynia, Wijnja, Wienia, Vleer en andere nazaten van Willem Willems de Oude.

Familiedag & jubileum 70 jaar Nijdamstra

 

Op 12 februari 2018 is het 70 jaar geleden dat de Nijdamstra Stichting werd opgericht!
Om dat te vieren organiseert het bestuur een nieuwe familiedag, in de nabije omgeving van Nijdamstra State.

Het programma omvat twee lezingen: over de regionale historie en de nazaten (familietakken) van Willem Willems de Oude.
Daarnaast is er ruime gelegenheid voor onderling contact en gezellig samenzijn, plus een korte excursie naar de stamboerderij.

Als datum is vastgesteld ZATERDAG 21 APRIL 2018, waarschijnlijk van ca.10:00 tot ca.15:00 uur.

Aan de deelnemers zal een kostendekkende bijdrage worden gevraagd voor koffie en lunch.

Heeft u interesse? Laat het ons alvast (vrijblijvend) weten via onderstaand formulier.