Nijdamstra Stichting

De familievereniging van de geslachten Nijdam, Nieuwdam, Wynia, Wijnja, Wienia, Vleer en andere nazaten van Willem Willems de Oude.

Nijdamstra familiedag - zaterdag 21 april 2018

Op 12 februari bestaat de Nijdamstra Stichting 70 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseren wij een familiedag voor nazaten van stamvader Willem Willems Nijdam ('de Oude'). Op het programma staan enkele lezingen, over de vroege periode van de Nijdam families, de historie van het gebied waar zij woonden en de herkomst van de naam Nijdam. Na de lunch is er een excursie naar de boerderij waar het allemaal begon. Op het erf hijsen we de officiële familievlag, net zoals dat in 1950 gebeurde bij de allereerste familiedag. Aan het eind van de middag is er een gezellig samenzijn met een tentoonstelling en ruime gelegenheid voor de onderlinge contacten. Alle bestuursleden zullen deze dag aanwezig zijn.

Locatie: De 2 Gemeenten http://www.de2gemeenten.nl
Grousterdyk 1, 9011 WK Jirnsum (tussen Heerenveen en Leeuwarden, nabij Grou)

Loopafstand ca. 2 km vanaf NS-station Grou-Jirnsum.
Google Maps van de omgeving: zie
http://www.irnsum.nl/ .

Programma 21 april 2018

10:00   Zaal open, ontvangst met koffie en gebak
10:30   Opening, welkom, voorstellen van de bestuursleden (voorzitter Han Nijdam)
10:40   Lezing: lokale historie en herkomst van de naam Nijdam (Symen Schoustra)
11:10   Korte pauze met koffie of thee
11:30   Lezing: nazaten Willem Willems, met overzicht familie-takken (Han Nijdam)
12:00   Lunchbuffet met o.a. soep, kroket, salade, brood, etc.
13:00   We lopen met de hele groep naar Nijdamstra State
 -onthulling van het nieuwe bord met familiewapen
 -het hijsen van de officiële familievlag
 -rondleiding door de huidige boer, Bas Galama
14:15   We lopen terug naar De Twee Gemeenten
14:30   Lezing: (nog nader te bepalen)
15:00   Gezellige nazit rondom tentoonstelling met o.a. de wapenlepel
16:00   Einde (enige uitloop is mogelijk)

Bij het café is een parkeerterrein aan de Rijksweg (richting Noord). Daar kunt u de auto de hele dag gratis laten staan, want het is maar 500 m lopen naar de boerderij.

Alle deelnemers aan de familiedag krijgen een leuk Nijdamstra-aandenken mee naar huis!

Voor leden en niet-leden

Iedereen kan deelnemen aan de Nijdamstra Familiedag. De teller staat nu (15-4-2018) op 70 deelnemers. U kunt zich nog aanmelden via het formulier onderaan deze pagina. Deelname is voor de gehele dag en alleen voor wie zich vooraf heeft aangemeld (dit in verband met de catering). Wie op deze dag lid wordt ontvangt ter plekke een exemplaar van ons nieuwsblad De Tynge 2018-1.

Bijzonder jaar in Friesland

In 2018 is Leeuwarden – de hoofdstad van Friesland –  Culturele Hoofdstad van Europa. Dit jaar is er van alles te beleven in de hele provincie, zie https://www.friesland.nl/nl/culturele-hoofdstad.Voor wie van ver komt een mooie gelegenheid om de familiedag te combineren met een korte vakantie!
 
Oproep voor familiearchief

Het bestuur wil graag dat bijzondere familiezaken bewaard blijven. Heeft u nog oude documenten (brieven, akten, foto's, etc.) waar u verder niets meer mee doet? Tijdens de familiedag kunt u deze inleveren, of laten zien ter beoordeling.

Aanmelding en kosten

U kunt zich aanmelden via het formulier hieronder, of per e-mail naar ldrnbos@hetnet.nl  Dit mailadres is tevens het contact voor eventuele vragen over deze familiedag. Na aanmelding krijgt u een bevestiging, met het verzoek de verschuldigde kosten over te maken. (Buitenlandse deelnemers mogen desgewenst contant betalen bij aankomst). Deelname is mogelijk tegen een kostendekkende bijdrage van € 25,- per persoon. Dit is inclusief koffie of thee bij aankomst en het lunchbuffet.   

Wilt u in het veld ‘Bericht’ de volledige naam/namen van de deelnemer(s) vermelden? Ook graag uw postcode erbij zetten.