Nijdamstra Stichting

De familievereniging van de geslachten Nijdam, Nieuwdam, Wynia, Wijnja, Wienia, Vleer en andere nazaten van Willem Willems de Oude.

Van voren gezien : Gedeeld ; LINKS : in goud een halve zwarte (Friese) adelaar RECHTS: (doorsneden)- BOVEN: in rood het huismerk van goud,- ONDER: in zilver drie klaverbladen van groen.

De adelaar is de zgn. Friese Adelaar, een symbool, dat in zeer veel Friese, Groninger en Oost-Friese wapens voorkomt en ontleend is aan het wapensymbool van het Heilige Roomse Rijk (Oud Duitse Rijk), dat in goud een zwarte dubbelkoppige adelaar voerde, rood getongd en rood geklauwd.
Het huismerk is het huismerk van Willem Willems "de Oude", welke wij terug kunnen vinden in de oude aktes.
De klaverbladen gelden algemeen als een boerensymbool. De drie groene klaverbladen betekenen volgens sommige heraldici de erfopvolging, nl. dat na drie geslachten op dezelfde boerderij de eigengeerfdheid een feit geworden was. Het zou dus een teken van eigenerfde boerenstand zijn. 

De geschiedenis van de familievereniging heeft effect gehad op het familiewapen zoals dat nu gevoerd en gebruikt wordt. Een van de aspecten hiervan is dat het wapen door Wigle Vleer is beoogd om gebruikt te worden door alle leden van de Nijdamstra Stichting, dus ook de Vleers en Wijnia’s. Het wapen is daarmee te beschouwen als een soort clanwapen. 

Bron: Han Nijdam, ‘Een opmerkelijk stuk Fries materieel erfgoed: de wapenlepel van Douwe Lieuwes Nijdam uit 1665 en het familiewapen Nijdam’