Nijdamstra Stichting

De familievereniging van de geslachten Nijdam, Nieuwdam, Wynia, Wijnja, Wienia, Vleer en andere nazaten van Willem Willems de Oude.

Erelid

Op 16 april 2016 reikte voorzitter Theunis Nijdam aan oudgediende, jaren lang medewerker aan website en bestandsbeheer en bestuurslid Geert van der Velde de zilveren Nijdamstra penning uit als blijk van waardering voor zijn vele werkzaamheden voor de stichting.