Nijdamstra Stichting

De familievereniging van de geslachten Nijdam, Nieuwdam, Wynia, Wijnja, Wienia, Vleer en andere nazaten van Willem Willems de Oude.

Artikelen/ publicaties zijn te bestellen door overmaking van het bedrag op

Gironummer 826724 

tnv. Nijdamstra StichtingHr. Th. Nijdam, Jonkersfinne 16, 8711 GL Workum.
Het bestelde wordt u dan per omgaande toegestuurd. Vergeet niet duidelijk naam en adres op te geven en het artikel wat u besteld. Te bestellen artikele plus prijzen plus wijze van bestelling.