Nijdamstra Stichting

De familievereniging van de geslachten Nijdam, Nieuwdam, Wynia, Wijnja, Wienia, Vleer en andere nazaten van Willem Willems de Oude.

De Tynge

De Tynge is het mededelingen blad van de vereniging. Op deze website zal de komende periode het archief worden ontsloten.