Nijdamstra Stichting

De familievereniging van de geslachten Nijdam, Nieuwdam, Wynia, Wijnja, Wienia, Vleer en andere nazaten van Willem Willems de Oude.

De aanschaf van de Nijdamlepel

In het artikel ('De wapenlepel van Douwe Lieuwes Nijdam uit 1665 en het familiewapen Nijdam') valt te lezen dat de Nijdamlepel de enige bron voor het familiewapen Nijdam is. Het is dus een uniek stuk.

Enige jaren geleden begon ik mij af te vragen waar deze lepel zo'n vijftig jaar na dato zou zijn. Zou de lepel nog wel bestaan? De zoektocht leidde als eerste naar het themanummer van De Nijdamstra Tynge uit 1949, waar de lepel en zijn inscripties uitgebreid worden beschreven (zie tekening vorige artikel). Die tekening en beschrijving waren al beter dan wat in het Nijdamstraboek te vinden is. Maar waar was het origineel?

Een zoektocht op internet bracht mij op het spoor van de bezitter, P.Y. van den Bosch. Hij bleek een schilderij van een schip aan het Fries Scheepvaart Museum in Sneek te hebben geschonken. Verder bleek al snel dat hij in 2003 overleden was. Dat spoor liep dus letterlijk dood. Leve echter het principe van vernoemen, want daardoor vond ik op internet zijn kleinzoon, die dezelfde initialen als zijn opa droeg. Deze Pieter kon me vertellen waar de lepel zich tegenwoordig bevond: bij zijn oom.

En zo reisde ik enige tijd later af naar de randstad om daar de Nijdamlepel alsmede het archief van Piet van den Bosch te bekijken. Het was echt een onbeschrijflijk moment toen ik de lepel weer daadwerkelijk in handen had. Ik was toen al een paar jaar aan het speuren geweest en nu hield ik de bron van ons familiewapen in handen.

Na enkele vervolgbezoeken werd het eventueel overnemen van de Nijdamlepel bespreekbaar. Sponsoring vanuit het bestuur van de Nijdamstra Stichting maakte de aanschaf mogelijk. En zo verscheen tijdens de vergadering van 11 februari 2017 de Nijdamlepel opnieuw op de tafel van het bestuur van de Nijdamstra Stichting. Een historisch moment. Het bestuur beraadt zich nu op een manier om deze lepel zo goed mogelijk te bewaren. (Han Nijdam)