Nijdamstra Stichting

De familievereniging van de geslachten Nijdam, Nieuwdam, Wynia, Wijnja, Wienia, Vleer en andere nazaten van Willem Willems de Oude.

Op deze website kunt u informatie vinden over onze familievereniging. Onze gemeenschappelijke voorvader Willem Willems de Oude (ca. 1552 - ca. 1635) was eigenerfd boer op Nijdamstra State, één van de grotere boerderijen tussen Grou en Jirnsum. In de Middeleeuwen werd hier de gevaarlijke Middelzee met een dam afgesloten. Deze kreeg de naam ‘Nije Daam” (nieuwe dam) en daarvan is de naam Nijdam afgeleid.

Relaties waaruit zowel Nijdam als Wynia nazaten zijn ontstaan.

De Wijnia's van Wommels


Nijdamstra Tynges  1975-1983 nu ook beschikbaar.
Nederlandse Familienamen databank
Ook interessant https://www.topotijdreis.nl/?datatype=mapsNijdamstrafilm gevonden!

Rechtstreekse link naar Youtube.

1954, 1956, 1962 en 1968


 

Bekijk de Halte Nijdam van Albert Geertjes

 

Het winkeltje is vernieuwd. Nu naast Nijdamstra stickers, balpennen en theelepeltjes 

ook Senseo mokken te koop!


Nieuws

De gemeente Leeuwarden is op zoek naar de rechthebbenden en belanghebbenden van een aantal graven die mogelijk geruimd gaan worden. Het betreft de begraafplaatsen van Wergea, Warten, Grou, Reduzum en Jirnsum. Zie https://www.leeuwarden.nl/nl/trouwen-geboorte-en-overlijden/grafrecht


Op 12 februari 2018 was het 70 jaar geleden dat de Nijdamstra Stichting werd opgericht!

De Nijdamstra Familiedag is op ZATERDAG 21 APRIL 2018 gehouden. Het was een interessante en gezellige dag! Klik hier voor het verslag van de dag.

 

Laatste update: 10-11-2021