Nijdamstra Stichting

De familievereniging van de geslachten Nijdam, Nieuwdam, Wynia, Wijnja, Wienia, Vleer en andere nazaten van Willem Willems de Oude.

De Nijdamstra Stichting bestaat al sinds 1948. Dat is een hele tijd. De Nijdamstra Stichting is zelfs een van de oudste familieverenigingen van Friesland. Net als zoveel verenigingen wordt hij gedragen door de paar enkelingen die het bestuur vormen enerzijds en door de donateurs van de vereniging anderzijds. Momenteel werkt een deels vemieuwd en verjongd bestuur aan de uitvoering van plannen om de vereniging up to date te houden en toekomstbestendig te maken.