Nijdamstra Stichting

De familievereniging van de geslachten Nijdam, Nieuwdam, Wynia, Wijnja, Wienia, Vleer en andere nazaten van Willem Willems de Oude.

Nijdam families

De Franeker tak van de familie:
www.redmeralma.nl

Friese (boeren)families

Familiewebsite Galama en Galema:
www.galamas.nl

Nazaten van Jencke Aerns, geb. ca. 1550 te Irnsum:
www.gerbensipkesrijpma.nl/

Familiewebsite Cnossen Knossen
www.cnossen.frl/

Familiewebsite Elgersma
www.elgersma-stichting.nl

Familiewebsite Andringa
www.andringaonline.nl/

Familiewebsite Hettinga
www.hettingastichting.nl/

Genealogie

Digitale inventaris van grafstenen in Nederland:
www.graftombe.nl/

Hoofdbron voor genealogisch onderzoek in Friesland:
www.allefriezen.nl

Hoofdbron voor genealogisch onderzoek in Groningen:
www.allegroningers.nl

Hoofdbron voor genealogisch onderzoek in Drente:
www.alledrenten.nl

In de Nederlandse Familienamen Bank zijn meer dan 320.000 familienamen opgenomen:
www.cbgfamilienamen.nl

Historische documenten met persoonsgegevens:
www.wiewaswie.nl

Historie Friesland

Historie van het dorp Irnsum (Jirnsum), gelegen nabij Nijdamstra State:
www.irnsum.nl

Artikel over De Nieuwe Dam in de Middelzee:
De nieuwe dam

Historie van Noordoost Friesland (Dokkum e.o.):
www.hvnf.nl/

Blog van de Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum:
sneuperdokkum.blogspot.nl

Informatie over o.a. Friese zilversmeden en geboortelepels:
zilverstudie.nl

Stinzen en states in Friesland:
www.stinseninfriesland.nl

Historie algemeen

Het nationaal archief:
www.nationaalarchief.nl/

Historische kaarten 

Historisch Geografisch Informatiesysteem, bevat o.a. alle boerderijen en percelen in Friesland:
www.hisgis.nl/

Schotanus een Eekhoff atlassen:
kaarten.tresoar.nl/atlassen

Fries kaartenkabinet:
www.frieskaartenkabinet.nl

Nijdam schaatsen

Nijdam schaatsen geschiedenis:
www.nijdam.com/nl/schaatsen/geschiedenis

Overige bronnen

De beginsite voor archiefonderzoek met 86 deelnemende organisaties:
www.archieven.nl/nl

Database met ruim 11 miljoen Nederlandstalige krantenpagina's:
www.delpher.nl/nl/kranten

Krantenarchief Noord Nederland:
www.dekrantvantoen.nl

Archief van de Leeuwarder Courant:
www.archiefleeuwardercourant.nl

Digitaal geheugen van cultureel Nederland:
www.geheugenvannederland.nl

Tools en hulpjes

Praktijktips voor genealogisch onderzoek (en meer):
www.fasol.nl/10-websites-om-online-je-stamboom-uit-te-zoeken/

Woordenboek voor historische woorden en begrippen:
home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Algemene startpagina voor genealogie:
genealogie.startpagina.nl/
 

Organisaties

Tresoar – Centrum voor historisch en genealogisch onderzoek in Friesland:
www.tresoar.nl

Fryske Akademy - Wetenschappelijk onderzoek naar de Friese taal, geschiedenis en cultuur:
www.fryske-akademy.nl/

HCL – Gemeentearchief Leeuwarden (incl. voormalig Idaarderadeel):
historischcentrumleeuwarden.nl/

Fries Scheepvaart Museum te Sneek (o.a. digitale foto collectie):
friesscheepvaartmuseum.nl/

Museum voor Grou en omstreken (v/h dorp Grouw) in Friesland:
museumhertfanfryslan.nl/nl/

Website van NGV – Nederlandse Genealogische Vereniging:
ontdekjouwverhaal.nl/

CBG Den Haag – Centrum voor Familiegeschiedenis:
cbg.nl/